Poskytujeme

Testy pryskyřice
Kapacitní testování adsorbérů a iontoměničových pryskyřic

Plynovou chromatografii
Analytiku aroma pro aroma ovocných šťáv

HPLC
Stanovení imoninu (hořké látky)

Viskozimetr
Měření viskozity koncentrátů šťáv a dalších produktů

Rotační odparku
Koncentrační zkoušky, hodnocení max. rychlosti odpařování a zvýšení bodu varu

Fotometr
Měření barev, stanovení fenolu, stanovení flavanoidů, stanovení HMF

Turbidimetr
Stanovení turbidity

Mikroskop
Optická kontrola adsorbérů a iontoměničových pryskyřic

Odstředivku
Stanovení obsahu pevných látek

Různé další analýzy
Enzymatické stanovení alkoholu, areometr, hodnota pH, vodivost, stanovení popela, stanovení kyseliny